analytical crm

Analytical CRM

Analytical CRM is het samenspel van processen, technologie en mensen en aansturing gericht op het verwerven en analyseren van klantdata en het omzetten daarvan in klantkennis ten behoeve van het uitvoeren van de CRM-strategie van een organisatie.

De sleutelfactor hierbij is de mogelijkheid om de klantkennis te activeren, dat wil zeggen toepasbaar te maken in de klantinteractie (vallend onder operational CRM). De klantinteractie levert weer nieuwe  klantgegevens, zodat de analytical CRM-omgeving een terugkoppeling met actuele gegevens krijgt op basis van het werkelijke klantgedrag.