customer lifetime value

Customer lifetime value

Customer lifetime value (CLV) is een maatstaf die gebruikt wordt om de klantwaarde voor een bedrijf op de lange termijn te bepalen. Het is een voorspellende meting van hoeveel geld een klant waarschijnlijk zal uitgeven aan een bedrijf gedurende de hele relatie tussen het bedrijf en de klant.

Er zijn verschillende manieren om CLV te berekenen, maar een veelgebruikte methode is om het gemiddelde bedrag dat een klant per periode uitgeeft aan een bedrijf te vermenigvuldigen met het aantal perioden waarin de klant waarschijnlijk aan het bedrijf zal blijven kopen, minus de kosten die het bedrijf moet maken om de klant te behouden.

Bijvoorbeeld, als een klant gemiddeld €50 per maand uitgeeft aan een bedrijf en het bedrijf verwacht dat deze klant nog 5 jaar aan het bedrijf zal blijven kopen, en het bedrijf heeft €100 nodig om de klant te behouden, dan zou de CLV van deze klant €2.500 zijn ((€50 x 12 maanden x 5 jaar) - €100).

CLV is een belangrijk begrip voor bedrijven omdat het kan helpen om te bepalen hoeveel geld en middelen een bedrijf in een klant moet investeren om de klanttevredenheid en loyaliteit te behouden en te verhogen. Het kan ook worden gebruikt om te bepalen hoeveel geld een bedrijf kan uitgeven om nieuwe klanten te werven, omdat het bedrijf weet hoeveel geld een gemiddelde klant op de lange termijn waarschijnlijk zal uitgeven.

Reactie plaatsen