data-driven marketing

Data-driven marketing

Data-driven marketing is een vorm van marketing waarbij gegevens een centrale rol spelen in het bepalen van marketingstrategieën en -inspanningen. Dit kan bijvoorbeeld door het verzamelen van gegevens over klanten en hun koopgedrag, het analyseren van deze gegevens om inzichten te verkrijgen en het gebruik van deze inzichten om marketingstrategieën te verfijnen en te verbeteren.

Er zijn verschillende voordelen van data-driven marketing:

  • Verbeterde doelgerichtheid: Door het gebruik van gegevens kunnen marketinginspanningen gerichter worden ingezet, waardoor de kans op succes vergroot wordt.
  • Meer inzicht in klantengedrag: Door het verzamelen en analyseren van gegevens over klanten en hun koopgedrag kan er meer inzicht worden verkregen in wat klanten willen en wat hun behoeften zijn. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van aanbiedingen en marketingcampagnes die beter aansluiten bij de behoeften van klanten.
  • Efficiëntere marketinginspanningen: Door gegevens te gebruiken om marketinginspanningen te verfijnen, kunnen deze inspanningen efficiënter worden ingezet en kan er meer waarde worden gecreëerd met hetzelfde budget.
  • Meer persoonlijke marketing: Door het gebruik van gegevens over individuele klanten kan er meer persoonlijke marketing worden gedaan, wat kan leiden tot een verbeterde klantervaring en een grotere loyaliteit van klanten.
  • Verbeterde besluitvorming: Door het verkrijgen van inzichten uit gegevens kan er beter geïnformeerd worden beslist worden over marketingstrategieën en -inspanningen.

Data-driven marketing verschilt van database marketing doordat het niet alleen gebruikmaakt van gegevens uit een interne database, maar ook van gegevens vanuit externe bronnen, zoals sociale media of marktonderzoeken. Bovendien is de focus bij data-driven marketing meer gericht op het verkrijgen van inzichten uit de gegevens, terwijl bij database marketing de nadruk vaker ligt op het gebruik van de gegevens om gerichte marketinginspanningen te ondernemen.

Reactie plaatsen