database marketing

Database marketing

Databasemarketing is een vorm van marketing waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die zijn opgeslagen in een database om gerichte marketinginspanningen te kunnen ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van gerichte e-mails naar specifieke groepen mensen, het aanbieden van aangepaste aanbiedingen aan individuele klanten of het opstellen van profielen van klanten op basis van hun koopgedrag.

Het begrip database marketing is ontstaan in de jaren 80, toen computers steeds meer ingeburgerd raakten en bedrijven steeds meer gegevens gingen verzamelen over hun klanten. Dit bood de mogelijkheid om gerichter te gaan adverteren en aanbiedingen te doen aan specifieke doelgroepen, in plaats van het gebruik van meer algemene marketingstrategieën.

Data-driven marketing is een soortgelijk begrip dat betrekking heeft op het gebruik van gegevens om marketinginspanningen te sturen en te verfijnen. Het verschil tussen database marketing en data-driven marketing is dat bij data-driven marketing het gebruik van gegevens nog intensiever is en nog meer gericht op het verkrijgen van inzichten die kunnen worden gebruikt om marketingstrategieën te verfijnen en te verbeteren. Bij data-driven marketing worden niet alleen gegevens uit een interne database gebruikt, maar ook gegevens vanuit externe bronnen, zoals sociale media of marktonderzoeken.

Reactie plaatsen